Gdynia Rhythmic Stars

Podczas międzynarodowych zawodów Gdynia Rhythmic Stars, które odbyły się w dniach 4-6.05 br. nasza zawodniczka zajęła w wieloboju wspaniałe 5 miejsce. Były to zawody rangi FIG i Nadia była wytypowana przez PZG do tych zawodów jako reprezentantka Polski.

Gratulujemy

Zawody były dofinansowane ze środków UM w ramach MCSów