Nabór , rekrutacja uzupełniająca


W dniach 7-9 czerwca br. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do klasy sportowej o profilu gimnastyki artystycznej i pływania. Zachęcamy wszystkich rodziców o złożenie wniosku do klasy sportowej oraz tych rodziców, którzy w pierwszym terminie rekrutacji złożyli wnioski o ich ponowne dostarczenie. W klasie sportowej zajęcia dydaktyczne odbywają się według planu, a zaletą są dodatkowe zajęcia sportowe dostosowane do planu lekcji. Uczniowie klas sportowych są zorganizowani, pilni, zdyscyplinowani, a sport oraz codzienna aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na ogólny rozwój dziecka. Sportowcy w naszej szkole  osiągają wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. 
Testy sprawnościowe do klasy sportowej odbędą się 14 czerwca w SP nr 6. Dzieci, które w pierwszym terminie rekrutacji przystąpiły do testów nie podchodzą ponownie do egzaminu.
Zapraszamy serdecznie do SP nr 6, do szkoły z tradycjami sportowymi!!!!

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie SP nr 6, telefon 618779612 lub 660446054